Nová meracia stanica v Rohožníku

Aktuálne koncentrácie škodlivín v ovzduší v Rohožníku si môžete pozrieť na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu:
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Cementáreň opäť nedodržuje emisné limity (Rohožníčan 2/2022)

  Článok Rohožníčan.jpg (1,4 MB) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Milí priatelia a podporovatelia,

firma CRH dostala zo strany SIŽP v januári 2021 pokutu vo výške 100 tisíc eur za nedodržania viacerých podmienok povolenia na prevádzkovanie činnosti.

Pokuta bola udelená za porušenia povinností v oblastiach

zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami, nedodržania emisných limitov, technicko-prevádzkových podmienok, automatického monitorovacieho systému a.i.

Celé rozhodnutie si môžete prečítať tu:

Pokuta CRH 2021.pdf (422859) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Milí priatelia,

CRH Rohožník podala v tomto období návrh na zmenu navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity linky RP BC na výrobu bieleho Portlandského slinku spojené s rozšírením palivovej základne o nové typy alternatívnych palív“, ktorej predmetom je zvýšenie kapacity linky na výrobu bieleho portlandského slinku zo súčasných 500 t/ deň na 1000 t/ deň a rozšírenie typov a množstiev spaľovaných odpadov.


Celý dokument si môžete prečítať na stránke Eniroportal: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zvysenie-kapacity-linky-rp-bc-na-vyrobu-bieleho-portlandskeho-slinku-

Spolu s objemom výroby sa výrazne zvýšia aj objemy spaľovania NEBEZPEČNÝCH ODPADOV.

Ochranársky spolok Sološnica v týchto dňoch pripravuje vyjadrenie a ďalšie kroky.

V tejto súvislosti sa nám ozvali viacerí občania s upozornením na túto skutočnosť a s podporou našich snáh. Medzi inými nám podporu vyjadrilo aj združenie Zelená pre obce (Zelená pre obce.jpg (230,5 kB), čo nás veľmi povzbudzuje a motivuje k ďalšej činnosti. Ďakujeme.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinky

Správa o environmentálnej kontrole č. 2/2020/P

04.10.2020 22:03
V termínoch 13.5. a 9.6.2020 prebehla najrozsiahlejšia kontrola SIŽP v cementárni Rohožník. Výsledkom je Správa...

Prach nad cementárňou, alebo čo dýchame II.

04.10.2020 22:00
Podľa emisných panelov boli prekročené denné priemerné emisné limity na linke RPBC v dňoch: - 7.7.2020 pri SO2 o...

Prach nad cementárňou, alebo čo dýchame

17.05.2020 11:59
Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotky prašnosti nad cementárňou, odfotené v apríli a máji roku...

Ročné množstvá odpadov spálených v cementárni

11.04.2020 16:40
Podľa údajov stránky Enviroportal cementáreň Rohožník spálila v roku: 2017 - 187 170 ton 2018 - 176 269 ton 2019 -...

Pokuta pre CRH

24.03.2020 14:31
V novembri 2019 dostalo CRH pokutu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia vo výške 66 tisíc eur za nedodržanie...

Cementáreň môže spáliť takmer pol milióna ton odpadov!!! AKTUALIZÁCIA

20.09.2017 15:05
Množstvá  odpadov, ktoré môžu podľa vyjadrenia hovorcu Holcimu a. s. pána Jonáša (do r. 2014) v cementárni...

Zvýšená dymivosť z cementárne

20.06.2016 12:09
V piatok 10. júna 2016 viacero z nás zaznamenalo oblak čierneho dymu z komínu cementárne CRH...

Úniky a prekročenia emisných limitov v Holcime!

03.04.2015 12:52
Okrem posledného nešpecifikovaného prekročenia denných emisných limitov SO2 (oxidu siričitého) v dňoch 10.3.2015 a...

Pokuta za prekročenia emisných limitov v Holcime Rohožník za r. 2014

27.02.2015 13:42
Prekročenie emisií (oxidu siričitého a chlorovodíku), o ktorom naše združenie informovalo...

Zvýšené emisie Holcimu 17. 2. 2015

27.02.2015 13:40
Zvýšené emisie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) a chlorovodíku (HCl) Holcim Rohožník oznámil, že od ôsmej...
1 | 2 >>